Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) stanoví další práva a povinnosti stran, vyplívající z odběratelsko-dodavatelského vztahu a jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1) Mezi objednatelem a zhotovitelem se uzavírá smlouva o dílo a tyto podmínky jsou součástí této smlouvy o dílo. Smlouvou se rozumí provedení vazby u daného typu tiskoviny za úplatu předem sjednanou dle ceníku vazeb.

2) Objednávající objednává u zhotovitele závazně provedení vazby přijetím objednávky ze strany zhotovitele, který je povinen v příslušné době pro zhotovení vazby dílo provést. Objednávku může objednávající provést přímo osobně v prodejně spol. zhotovitele, písemně na uvedenou adresu, prostřednictvím internetu pomocí vyplněného a odeslaného formuláře, telefonem dohodnout objednávku s operátorem, faxovou objednávkou. Objednávající si sám určí objem a rozsah práce na prováděném díle. Materiály a technologický postup provádění vazeb (díla) je uveden vždy k danému dílu a není - li uvedeno jinak, zhotovitel ostatní možnosti neuvedené v ceníku nenabízí. Objednávající může poptat i jiné nestandardní postupy. V tomto případě se obě strany řídí zvláštní písemnou dohodou o rozsahu prováděných prací.

3) Objednávající který využívá k dopravení předmětu smlouvy o dílo ke zhotoviteli zvláštní dopravní služby zhotovitele, je povinen řídit se zejména těmito podmínkami:
a) předmět smlouvy o dílo je dostatečně ochráněn proti poškození při přepravě nebo odcizení celého nebo části předmětu smlouvy o dílo, nebo proti povětrnostním vlivům při manipulaci nakládání - vykládání.
b)Objednávající je povinen předat ke zpracování pouze takové předměty, které nezpůsobí při přepravě nebo manipulaci škodu osobám, vozidlům nebo strojům.

4) Za obsah zásilky podané ke zpracování zhotoviteli odpovídá objednávající, rovněž tak za úplnost uvedených údajů v objednávce nebo smlouvě o dílo. Doba pro zhotovení vazby ( provedení smlouvy o dílo) se stanoví u tiskovin uvedených v ceníku vazeb zhotovitele jako časopisy 45 dní. Pro případ nesplnění doby pro zpracování je stanovena automaticky dodatečná náhradní lhůta pro splnění smlouvy o dílo o dalších 15 dní. Doba pro zhotovení vazby ( provedení smlouvy o dílo) se stanoví u tiskovin uvedených v ceníku vazeb zhotovitele jako Sbírky zákonů 4-8 týdnů. Pro případ nesplnění doby pro zpracování je stanovena automaticky dodatečná náhradní lhůta pro splnění smlouvy o dílo o další 2 týdny. Zhotovitel provádí doplňování a kontrolu sbírek zákonů, pouze bylo -li písemně ujednáno.

5) Objednávající obdrží provedené dílo nazpět dopravní službou oproti platbě v hotovosti přímo zástupci dopravní služby v den dodání ve výši ceny sjednaného díla. Nebylo - li sjednáno dopravení nazpět zásilkovou nebo dopravní službou, převezme objednavatel dílo osobně v prodejně zhotovitele oproti platbě ve výši ceny smlouvy o dílo do 10 dnů od upozornění na splnění smlouvy o dílo.

6) Strany se dále řídí obchodním zákoníkem České republiky.